Play Free Games

The country maps quiz Lojë nga Gjeografia Loje me hartë

Game Info

The country maps quiz Lojë nga Gjeografia Loje me hartë

Description:

The country maps quiz.DRAG EACH COUNTRY NAME TO ITS PROPER PLACE ON THE MAP.Test your knowledge about countries. rnrnrnTestoni se sa dini rreth vendeve në hartë.rnrn

Game Categories: